Nascholing

nascholingOnderwijzend Nederland komt in een steeds lastiger parket terecht: na  Weer Samen Naar School, Wet op Leerling Gebonden Financiering staat nu Passend Onderwijs op de stoep. Als resultaat hiervan wordt er een steeds groter beroep gedaan op de competenties van medewerkers binnen primair en secundair onderwijs. Een veel gehoorde klacht van leerkrachten en management is dat men te weinig toegerust zijn op de taak die hen wacht. Leerlingen met diverse leer-, gedrags-  en ontwikkelingsstoornissen verblijven binnen het reguliere onderwijs met slechts beperkte ondersteuning vanuit S(B)O/VSO en zorginstellingen. Wat men nodig heeft is hands-on kennis en vaardigheden om zelf voorkomende noodzakelijke interventies te plegen.

Sinds 1985 is het onderwijsaanbod op basisscholen steeds groter en breder geworden. Maar alles moet wel in dezelfde onderwijstijd gepropt worden. Daarnaast is ook het aantal maatschappelijke taken toegenomen, zoals de naschoolse opvang, brede scholen enz. Scholen ondervinden dagelijks de uitwassen van een maatschappij die op drift is gebracht, gebroken gezinnen, halfslachtige opvoeding, toenemende agressie en niet zelden problemen die gerelateerd zijn aan culturele verschillen. Leerkrachten hebben er hun handen vol aan. De leerkracht is vooral in de grote steden met de daarbij behorende problematiek steeds meer maatschappelijk werker dan lesgevende. De vuile was wordt niet vaak buiten gehangen. Toch betekent lesgeven op veel scholen voornamelijk overleven. Steeds meer worden leerkrachten aangesproken op zaken, die er onderwijskundig niet toe doen. Ze vangen niet alleen kinderen op, functioneren dikwijls als klankbord voor wanhopige ouders, die vertwijfeld op zoek zijn naar steun.

Een kernprobleem is het project: "Weer Samen naar School" dat in 1995 is ingevoerd en volledig is mislukt. Met dit project wilde de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs Wallage ( PvdA ) het speciaal onderwijs terugdringen,  dit bleek een illusie. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is in twaalf jaar verdubbeld tot 65000; dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008). Er zijn steeds meer kinderen met ernstige gedragsproblemen, leerproblemen, ADHD kinderen, dyslectische kinderen, vult u zelf maar in, de rij is lang en die moeten in 2011 het liefst allemaal in het reguliere onderwijs worden opgevangen. Dat heet dan Passend onderwijs. Er is echter geen deskundigheid en deze deskundigheid verkrijg je alleen met een gestructureerd, to-the-point en leerkracht- en teamgericht  scholingsaanbod. Wanneer er onvoldoende aandacht besteed wordt aan specifieke scholing dreigt er een wezenlijk gevaar. Dan wordt Passend Onderwijs discriminerend voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Zij hebben de meeste hulp nodig. Eén kind met een buitensporig gedragsprobleem kan een hele groep op tilt zetten wanneer de leerkracht incompetent is.  Zonder specifieke scholing zal Passend Onderwijs de draagkracht van personeel en onderwijsorganisatie ver te boven gaan.

Orthoconsult Limburg is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps onderwijs (CRKBO) en een waardevolle partner voor uw nascholingsactiviteiten.

CONTACTGEGEVENS

Logol Ortho consult Limburg
drs. M.M.T. Giesen
bovenderstraat 5
6447 cd merkelbeek
t 046 439 76 10
m 06 21 86 88 72
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.orthoconsultlimburg.nl
kvk 140 77 855


Scholingsactiviteiten

Online

We hebben 2 gasten en geen leden online