Verantwoording Afleggen aan Zorgkantoor en Belastingdienst

U mag het PGB alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorgsoorten:

•Persoonlijke verzorging;
•Verpleging;
•Begeleiding;
•Tijdelijk verblijf (logeeropvang).

U hoeft het PGB niet per se te besteden aan de functie(s) waarvoor u geïndiceerd bent. Als u bijvoorbeeld bent geïndiceerd voor persoonlijke verzorging mag u het PGB ook besteden aan bijvoorbeeld verpleging.
Als het PGB ook is toegekend voor begeleiding in dagdelen mag u, als u medisch geïndiceerd bent voor vervoer, het PGB ook besteden aan de voor uzelf gemaakte kosten van vervoer.
Verder kunt u het PGB besteden aan de kosten van bemiddeling bij het organiseren van de zorg. U mag het PGB niet besteden aan de kosten van bemiddeling bij het aanvragen van een PGB of het beheren en verantwoorden van het PGB.

Als uw PGB op jaarbasis lager is dan € 5.000 dan moet u op uiterlijk 11 februari 2010 aan het zorgkantoor verantwoording afleggen over de besteding van uw PGB in 2009.
Als uw PGB op jaarbasis hoger is dan € 5.000 dan moet u op uiterlijk 11 augustus 2009 verantwoording afleggen over de besteding van uw PGB in het eerste halfjaar van 2009 en moet u op uiterlijk 11 februari 2010 verantwoording afleggen over de besteding van uw PGB in het tweede halfjaar van 2009.

Voor de verantwoording krijgt u een verantwoordingsformulier van het zorgkantoor.
Bij ziekte van een werknemer verantwoordt u op het verantwoordingsformulier uw betalingen aan de zieke werknemer én de van de SVB ontvangen vergoeding.
Het verantwoordingsformulier moet ondertekend zijn door de budgethouder of zijn wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, curator of bewindvoerder).
Het zorgkantoor controleert of u het verantwoordingsformulier correct heeft ingevuld. Ook kan het zorgkantoor de declaraties en zorgovereenkomsten bij u opvragen.

Tot slot moet u ieder jaar per zorgverlener een opgaafformulier voor de Belastingdienst invullen, zodat de Belastingdienst weet welke zorgverleners u betaalt. U ontvangt hiervoor een standaardformulier van het zorgkantoor. Deze formulieren stuurt u, ingevuld, terug naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de formulieren door naar de Belastingdienst. U hoeft dit opgaafformulier niet in te vullen voor zorgverleners voor wie al loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen.
U moet, op grond van belastingwetgeving, uw PGB-administratie zeven jaar bewaren.
Als u verantwoordelijk bent voor inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies, kunt u de salarisadministratie laten verzorgen door het SVB Servicecentrum PGB. Als u er voor kiest om deze salarisadministratie zelf te verzorgen, of door een door u zelf gekozen salariskantoor, bent u zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte bij de Belastingdienst.
(Bron CVZ)

CONTACTGEGEVENS

Logol Ortho consult Limburg
drs. M.M.T. Giesen
bovenderstraat 5
6447 cd merkelbeek
t 046 439 76 10
m 06 21 86 88 72
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.orthoconsultlimburg.nl
kvk 140 77 855