Zorg Inkopen met PGB

Een zorgovereenkomst sluiten
En dan is het moment daar: nu gaat er gebeuren waar het bij een PGB allemaal om draait. U kunt op uw eigen voorwaarden een zorgovereenkomst sluiten met een zorgverlener die u zelf uitkiest. Dat kan iemand uit uw familie of een kennis zijn. Maar ook een zorgverlener die nu al regelmatig zorg verleent. U kunt ook zorg inkopen bij een zorginstelling of een particulier bureau.

Een belangrijke voorwaarde is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt.
U moet met de zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst vermeldt u welke soort zorg u hebt afgesproken en de prijs die u daarvoor betaalt. Deze zorgovereenkomst moeten u én uw zorgverlener ondertekenen. Bij de toekenningsbeschikking ontvangt u een set modelovereenkomsten van het zorgkantoor. U kunt extra modelovereenkomsten opvragen of downloaden bij het SVB Servicecentrum PGB.
U moet met de zorgverlener onder andere afspreken dat u de declaraties niet betaalt als de zorgverlener de declaratie niet binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend bij u heeft ingediend. (U kunt uw kosten anders niet op tijd aan het zorgkantoor verantwoorden.) Verder moeten op de ondertekende declaratie de volgende gegevens staan:
•de dagen waarop is gewerkt;
•het uurtarief;
•het aantal te betalen uren;
•de naam en het adres van de zorgverlener;
•het BTW-nummer, het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel of het BSN van de zorgverlener.              
Uitzondering: bij ondersteunende en activerende begeleiding in dagdelen en bij tijdelijk verblijf (logeerfunctie) moet het tarief per dagdeel of etmaal vermeld worden.

SVB Servicecentrum PGB
Veel budgethouders vinden het prettig om zelf hun PGB te kunnen beheren. Maar arbeidsrecht en belastingrecht zijn ingewikkeld. Het SVB Servicecentrum PGB kan u daarbij, gratis, ondersteunen.
Als een werknemer op meer dan drie dagen per week voor u werkt, kunt u de SVB vragen om de salarisadministratie voor u te verzorgen. Dat kan ook als uw zorgverlener op drie dagen of minder dan drie dagen per week bij u werkt en u met de zorgverlener hebt afgesproken dat u voor de inhouding en afdracht van loonbelasting zorgt (opting in).
Verder voert de SVB voor alle budgethouders de volgende taken uit:

•Als u wettelijk verplicht bent het loon aan uw zieke zorgverlener door te betalen, dan betaalt de SVB hiervoor een vergoeding aan u uit. Hierdoor kunt u uw zieke zorgverlener doorbetalen én van uw PGB een vervangende zorgverlener betalen.
De ontvangen vergoeding verantwoordt u aan het zorgkantoor. Het gedeelte van de vergoeding dat u niet gebruikt voor vervangende zorg betaalt u terug aan het zorgkantoor.
•De SVB beantwoordt telefonisch uw vragen op het terrein van arbeidsrecht.
•De SVB stuurt u modelovereenkomsten toe.
•De SVB heeft voor alle budgethouders een WA-verzekering en een verzekering voor rechtsbijstand afgesloten. Op de WA-verzekering kunt u een beroep doen als de zorgverlener schade veroorzaakt. U kunt een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering als u een arbeidsrechtelijk conflict heeft met uw zorgverlener.  
De SVB geeft ook een eigen brochure uit over de werkzaamheden van SVB Servicecentrum PGB.
U ontvangt een voorlichtingsmap van het zorgkantoor. In die map zitten ook de brochure van de SVB en een set modelovereenkomsten. U kunt de brochure ook opvragen bij het SVB Servicecentrum PGB.

Zorgovereenkomsten
Er zijn verschillende soorten zorgovereenkomsten. Het is daarbij van groot belang om zelf goed in de gaten te houden of u verplicht bent om te zorgen voor inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies ('inhoudingsplicht').
In de volgende situaties bent u, als budgethouder, doorgaans niet inhoudingsplichtig:

1.De zorgverlener is een instelling.
2.De zorgverlener is uw partner, een inwonend familielid, uw bewindvoerder, uw curator of een freelancer.
3.De zorgverlener werkt op niet meer dan drie dagen per week voor u.             
Als de zorgverlener niet in de voorgaande drie categorieën valt en dus op meer dan drie dagen per week voor u werkzaam is, bent u inhoudingsplichtig.
Twijfelt u of u verplicht bent om te zorgen voor de inhouding en afdracht van loonbelasting en sociale premies? Neem dan telefonisch contact op met het SVB Servicecentrum PGB (tel.: 030 - 264 82 00). Zij kunnen u advies geven.
(Bron CVZ)

CONTACTGEGEVENS

Logol Ortho consult Limburg
drs. M.M.T. Giesen
bovenderstraat 5
6447 cd merkelbeek
t 046 439 76 10
m 06 21 86 88 72
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.orthoconsultlimburg.nl
kvk 140 77 855